© 2019 Safir and Esfahan hotels, Inc.

All rights reserved.

خدمات استخر و ماساژ

پکیج ها 

ماساژ استاندارد 

استاندارد , بزرگترین هدف ماست. متخصصین ما با تمرکز بر تکنیک های بدنی, آب درمانی و استفاده از روغن های ضروری تجربه ای منحصر بفرد از ماساژ درمانی را برای میهمانان خود به ارمغان آورده اند

حمام ترکی

پوست خود را با اسکراب کامل رو به پایین طراوت بخشید و مطمئنا به پوستی با لطافتی ابریشمین دست می یابید. ورود خود را با اتاق بخار معطر آغاز کنید و با سپری زمان در آن محیط, نهایتا با پوستی نرم با منافذی باز مارا بدرود گوئید

 
X

We are currently working on this page.

Wrong password.