اتاق های ما

اتاق یکتخته

هر شب   421,000 تومان

تهویه مطبوع
اینترنت
تلویزیون
سرویس بهداشتی
حمام
ماهواره
صبحانه
صندوق امانات

جزئیات بیشتر

اتاق دوتخته

هر شب   682,000 تومان

تهویه مطبوع
اینترنت
تلویزیون
سرویس بهداشتی
حمام
ماهواره
صبحانه
صندوق امانات

جزئیات بیشتر

اتاق سه تخته

هر شب   904,000 تومان

تهویه مطبوع
اینترنت
تلویزیون
سرویس بهداشتی
حمام
ماهواره
صبحانه
صندوق امانات

جزئیات بیشتر

آپارتمان چهار نفره

هر شب   1,360,000 تومان

تهویه مطبوع
اینترنت
تلویزیون
سرویس بهداشتی
حمام
ماهواره
صبحانه
صندوق امانات
دو اتاق خواب

جزئیات بیشتر

سوئیت رویال

هر شب   938,000 تومان

تهویه مطبوع
اینترنت
تلویزیون
سرویس بهداشتی
حمام
ماهواره
صندوق امانات
صبحانه

جزئیات بیشتر

سوئیت چهار نفره

هر شب   1,205,000 تومان

اینترنت
صندوق امانات
تهویه مطبوع
ماهواره
تلویزیون
حمام
سرویس بهداشتی
اتاق خواب
صبحانه

جزئیات بیشتر

Explore theme